De liberale politica publiceerde afgelopen week het boekje Waar zijn ze? Sinds Europol in januari 2016 liet weten dat er in Europa minstens tienduizend onbegeleide minderjarige asielzoekers zoek zijn, zet ze zich in om zicht te krijgen op het lot van deze kinderen.

In Waar zijn ze? citeert Vautmans Brian Donald, stafchef bij Europol. 'In het beste geval zijn de kinderen naar een ander land gegaan en zitten ze bij familie,' zei hij. 'Ofwel worden ze gebruikt voor kinderarbeid en/of prostitutie, ofwel worden ze gedood voor hun organen.'

Onthutsende feiten. Maar op welke schaal dit gebeurt? 'Ik heb daar geen cijfers van,' zegt Vautmans aan de telefoon. 'We kennen verhalen van kinderen die op een vrachtwagen naar Engeland zijn gesprongen maar nooit zijn aangekomen. Zijn ze verdronken of verongelukt? Zitten ze in een kelder? Of in de prostitutie?'

Dat dit laatste voorkomt, staat vast. Want Europol stuit op dergelijke kinderen bij het oprollen van netwerken van kinderprostitutie.Waarom kinderen ontsnappen aan het controlerende oog van de instanties? Vaak zijn ze bewerkt door mensensmokkelaars en vertrouwen ze door de gruwelijke

ervaringen die ze tijdens hun reis hebben opgedaan niets en niemand meer. 'Ik heb verhalen gehoord over mensensmokkelaars die een politieuniform aantrekken en meisjes verkrachten om ze in te prenten dat ze nooit vertrouwen mogen hebben in de politie,' zegt Vautmans.

Kindereren die elke hulp weigeren, trof Vautmans ook in Calais en Duinkerke. 'Wat je daar ziet, tart alle verbeelding. Dertienjarige kinderen die zich schuilhouden onder een zeil tussen de struiken, die leven tussen de ratten en niets anders eten dan witte bonen in tomatensaus. Ze zijn gebrainwasht door mensensmokkelaars en willen geen opvang. Dat oplossen is niet eenvoudig. Maar we moeten niet doen alsof het niet bestaat.'

Om het probleem van de verdwijnende kinderen aan te pakken, stelt Vautmans een reeks maatregelen voor. Allereerst een goede administratie van alle kinderen die Europa binnenkomen. 'We hebben niet van elk kind een foto om het op te sporen,' zegt ze. 'Dan denk ik: hoe kan dat anno 2018, nu haast iedereen een smartphone heeft. We hebben een naam waarvan we niet weten of het de echte is, een leeftijd waarvan we niet weten of die klopt, en niet eens een foto. Hoe moet je dan zo'n kind gaan zoeken? Mijn eerste aanbeveling is veel robuustere registratie. Een foto, de lengte en wat mij betreft mogen ook vingerafdrukken genomen worden. Op een speelse, kindvriendelijke manier.'

Karen Mets van Save the Children heeft haar bedenkingen. Op dit moment lopen de onderhandelingen over nieuwe Europese regels voor het nemen van vingerafdrukken. Het voorstel is om de leeftijd voor het maken ervan van veertien naar zes jaar te verlagen. En om dwang als uiterste middel toe te staan. 'In het recht is er geen interpretatie van dat woord,' zegt Mets. Iedereen kan dat interpreteren zoals hij of zij dat wil. Wij zijn bang voor de invulling die een politie-agent in bijvoorbeeld Hongarije daar aan kan geven.'

Waar Vautmans en Mets het wel volledig over eens zijn, is het belang van kindvriendelijke opvang waar het kind in een warme omgeving weer het geknakte vertrouwen weer kan opbouwen. Onder begeleiding van een binnen 24 uur aangewezen voogd. Bij voorkeur in een pleeggezin.

Wat de liberale politica in ieder geval wil vermijden, is dat minderjarigen opgesloten worden. 'Ik heb gesproken met kinderen die jaren onderweg zijn geweest en daarna zes maanden in een gevangenis hebben gezeten. Je kunt je niet voorstellen dat dat in Europa gebeurt, maar het gebeurt wel.'

Sterker nog, de Europese Commissie moedigt het aan, zegt Karen Mets. Ze wijst op een aanbeveling van de Europese Commissie om het terugkeerbeleid effectiever te maken. En inderdaad is daarin te lezen dat de Commissie het 'niet effectief' vindt dat sommige EU-landen het opsluiten van minderjarige asielzoekers hebben verboden.

De EU is ook, vertelt Mets, een van de grootste tegenstanders van een verbod op detentie bij de onderhandelingen over de global compact on refugees waar de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties nu aan werkt.

Eind vorig jaar schreef ze een opiniestuk waarin ze betoogde dat het Europese migratiebeleid het juist in de hand werkt dat kinderen onderduiken. Door de ellenlange procedures, de onzekerheid waarmee die gepaard gaan en de slechte behandeling die ze krijgen, zien veel kinderen geen andere uitweg dan in de illegaliteit te verdwijnen.

Aan de telefoon heeft de medewerker van Save the Children daar nog wel een sprekend voorbeeld van. Toen op 26 september 2017 een einde kwam aan het Europese programma voor de hervestiging van asielzoekers uit Italië, verdwenen opeens vele kinderen uit Italiaanse asielcentra. Zolang ze hoop hadden dat ze elders in Europa terechtkonden, bleven ze. Zodra die hoop vervlogen was, doken ze onder. Eind 2017 waren er in Italië bijna zesduizend onbegeleide minderjarige asielzoekers met de noorderzon vertrokken.

Fnuikend is ook de onzekerheid van kinderen of ze na hun achttiende zullen mogen blijven. In veel landen krijgen ze bescherming tot ze meerderjarig zijn. 'We zien kinderen die depressief worden en zelfs zelfmoord plegen,' zegt Mets.

'Dat is afschuwelijk,' beaamt Vautmans. 'We kunnen niet zeggen: ze mogen allemaal blijven. Maar als leeftijd van achttien nadert moet je als overheid wel een plan hebben hoe je het in een veilige omgeving verder kan laten opgroeien. Nu zien we kinderen in de illegaliteit verdwijnen. Dan heb je geen toekomst.'

Op een front konden Vautmans en Mets zich afgelopen week alvast verheugen op een beetje vooruitgang. In het Europees Parlement werd gestemd over een gemeenschappelijke Europese asielprocedure. In het door Laura Ferrara van de Vijf Sterrenbeweging opgemaakte rapport staat dat alle onbegeleide minderjarigen binnen 24 uur een voogd toegewezen moeten krijgen, precies zoals de Belgische parlementariër wil.

Ook besloot het Europees Parlement de bescherming van kinderen nog op andere manier te versterken. Het feit dat je volgens de huidige regels alleen in het eerste land van aankomst asiel mag aanvragen, mag niet gelden voor minderjarigen, behalve als dat aantoonbaar in hun eigen belang is. Het concept van veilig derde land (een land waar ze doorheen gereisd zijn voor ze in Europa arriveerden, en waar ze naar zouden moeten terugkeren) is voor hen evenmin van toepassing.

'Ik ben heel blij dat die termijn van één dag erin staat,' zegt Mets. 'Dat is super belangrijk. Maar je weet ook hoe de Europese politiek werkt. Nu zijn de lidstaten in de Raad aan de beurt.' Het zou niet voor het eerst zijn als daar plannetjes van het Parlement sneuvelen. De onderhandelingen over het commissievoorstel voor verspreiding van asielzoekers over de EU-landen zitten daar in ieder geval muurvast. Of er wel overeenstemming wordt bereikt over de bescherming van de kwetsbaarsten onder hen, de kinderen, is allerminst zeker.

Om ze een duwtje de goede kant op te geven, werkt Vautmans alvast aan een resolutie die volgende week in het Europees Parlement op de agenda staat. Punt één ervan herinnert eraan dat kinderen, wat ook hun status is, eerst en vooral kinderen zijn.


Delen: