Dat blijkt nog maar eens uit de laatste cijfers van Child Focus van 2016 die Hilde Vautmans in handen kreeg. Zo is er een verdrievoudiging van het aantal meldingen van vermiste kinderen. Europees parlementslid Hilde Vautmans : ,,Dat zijn alarmerende cijfers. Er is een meer dan verdubbeling van het aantal behandelde dossiers en Child Focus kreeg 116 meldingen, dat betekent drie keer meer meldingen over vermiste kinderen in vergelijking met vorig jaar. En dan worden nog niet alle vermiste kinderen gemeld. Wat wij weten is dat er in 2016 284 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen uit een opvangsysteem verdwenen. En een vijfde is jonger dan 13 jaar. ‘’

Hilde Vautmans nam in eind januari deel aan de Conferentie ‘Lost in Migration’ in Malta en bezocht vorige week samen met Missing Children het vluchtelingenkamp in het Franse Duinkerken, waar ze met eigen ogen zag dat de lidstaten en ook Europa falen.

,,De situatie in Duinkerken is mensonwaardig en de kinderen leven er onbeschermd en in de steek gelaten. Eens te meer heb ik gezien dat het lot van de kinderen op de vlucht helemaal onderaan de agenda staat. Niemand geeft om het lot van kinderen op de vlucht en de niet-begeleide minderjarigen staan er helemaal alleen voor.’’

,,Daarom is het hoogtijd dat er een actieplan voor alle kinderen in migratie komt. Verder wil ik ook weten wat de Commissie zal doen met de conclusies en aanbevelingen die zijn gemaakt op het Europese forum van de rechten van het Kind en de Lost in Migration conferentie in Malta. Er is geen tijd te verliezen.’’

,,Om de verdwijningen tegen te gaan, moeten de mensonwaardige omstandigheden waarin minderjarige vluchtelingen aan hun lot worden overgelaten, verdwijnen en moeten procedures duidelijker en vlotter. In eerste instantie zijn het kinderen en dienen zij dus de juiste zorg en bescherming te krijgen. Ze horen dan ook niet thuis in een gesloten instelling of gevangenis.

Indien een kind dan toch verdwijnt, moet dit systematisch gerapporteerd worden. Om kinderen te rapporteren, moeten ze geïdentificeerd worden. En om ze daadwerkelijk te kunnen terugvinden, moet er meer samenwerking zijn over grenzen heen. Zowel tussen hotlines als tussen politie.

Tot slot moeten we allen samen de verantwoordelijkheid dragen. Daarom is de herplaatsing van deze kinderen uit Griekenland en Italië vitaal en moet elk kind zo snel mogelijk herenigd worden met zijn of haar familie.’’, besluit Hilde Vautmans.


Delen: