De nieuwbakken staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) gaf verstek, al kon dat haast ook gezegd worden van de studenten, die behoorlijk weinig inbreng hadden. Niet dat we het dit keer de politici kwalijk kunnen nemen, achteraf klonken ze zelf verbaasd van het gebrek aan debat tijdens het debat.

“Met dit debat over migratie, integratie en inburgering willen we de studenten een blik geven op welke politieke visies onze maatschappij vormgeven en welke weerslag die hebben op de beleidskeuzes”, duidt Ilse Smits, docente orthopedagogie. “Die keuzes hebben vaak rechtstreeks een impact op mensen, gezinnen en de hulpverlener die die mensen ondersteunt.”

Hel

De politieke standpunten daarover zijn allesbehalve een geheim: de ene vindt dat je vluchtelingen moet opvangen, de andere ziet dat helemaal niet zitten. Beke: “We moeten niet het OCMW van de wereld zijn, maar dit zijn de objectieve cijfers: vorig jaar hebben we 44.000 vluchtelingen opgevangen, terwijl er wereldwijd 55 miljoen mensen op de vlucht zijn. Dat is dus 0,07 procent...”

Hij benadrukte ook dat het nog veel meer een hel is geworden in kampen sinds de vluchtelingenstroom echt op gang is gekomen. Vier keer zoveel mensen moet men opvangen, met dezelfde centen van de VN: daardoor is het budget per gezin van 39 dollar naar 11 dollar gedaald.

“Ik ben in het vluchtelingenkamp in Calais geweest. Als we onze hond zo zouden behandelen, hadden we Gaia al lang op ons dak”, getuigt Hilde Vautmans.

Griekse democratie

En dan was er nog die discussie over diversiteit en verscheidenheid, waarop een zeldzame student - met Griekse roots - het woord nam: “Hoe zien jullie integratie? Is het nu echt de bedoeling dat ik mijn cultuur aan de kant zet om 'Belg' te worden? Ik ga elke week naar mijn kerk, ik weet niet of ik hier anders zou kunnen overleven. Dat houdt mij recht, moet ik dat opgeven? Ik vind dat ik mij moet integreren om hier te mogen leven, maar moet ik daarvoor alles achterlaten?”, vroeg de jongedame. Haar woorden werden op applaus van haar medestudenten onthaald.

“Je uitspraken hebben mij getroffen”, sprak Beke. “Jouw voorouders, de Grieken, hebben ons democratie en filosofie gebracht. Aan de Arabische cultuur hebben we scheikunde en algebra te danken. Onze cultuur is niet versteend, maar heeft zich mee ontwikkeld door de invloeden van buitenaf.”

De commentaar van de dag kwam toch van Chris Janssens, die toegaf dat hij besefte dat het geen gemakkelijke dag zou worden toen hij vooral vrouwelijke studenten voor zich zag. “Dat is niet het makkelijkste publiek, omdat de boodschap van Vlaams Belang nogal hard is. Ik zag het aan hun ogen bij elke vraag. Maar ik vind dat er heel goed geluisterd is...” 


Delen: