Het was Artsen Zonder Grenzen dat het vluchtelingenkamp in Grande-Synthe een jaar geleden, in maart 2016, liet oprichten.“Er was toen acute nood aan”, zegt woordvoerder Christof Godderis. “Want veel vluchtelingen sliepen in de buurt in erbarmelijke

omstandigheden. We kwamen overeen met de lokale autoriteiten, waaronder de burgemeester, dat er een kamp zou komen. Zij zouden het beheer daarvan in handen nemen. Wij zijn nog tot oktober gebleven om wat zorg te verlenen, maar sindsdien zijn we er niet meer geweest.”

De situatie is sindsdien drastisch erger worden, stelde Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD, MEP) vast toen ze enkele maanden geleden op bezoek ging. “De overbevolking (er is slechts plaats voorzien voor 400 personen, maar men leeft er met 1.500 à 2.000), de hoge criminaliteit, het misbruik van kinderen en vrouwen, het tekort aan voedsel en het gebrek aan veiligheid waren dramatisch”, zegt ze.

Vautmans noemde het kamp dan ook Europa onwaardig en stuurde op 2 maart een brief naar de burgemeester van Grande-Synthe, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, de Prefect ‘du Nord’ en haar Franse collega’s in het Europees Parlement om haar bezorgdheid uit te drukken.

“Het antwoord was ondermaats: ze ontkenden de schrijnende realiteit”, zegt Vautmans. “Er zouden zich niet zo veel personen in het kamp bevinden, er zou geen criminaliteit plaatsvinden, de autoriteiten zouden aan hun verplichtingen voldoen en men schoof de verantwoordelijkheid af. Met andere woorden: de NGO’s ter plaatse en ik dramatiseerden de situatie en maakten van een mug een olifant.”

Nu het kamp verwoest is door de zware brand van maandagavond, vindt Vautmans dat de autoriteiten hun verantwoordelijkheid echt opnemen. “Het is een schande dat het zo ver moest komen alvorens ze dat deden. Maar goed, beter laat dan nooit. Nu kunnen we enkel hopen dat de Franse overheid echt zal ingrijpen en de mensen op een correcte manier zal opvangen.”

De brand in Duinkerke is volgens het Europarlementslid een pijnlijk symptoom van een falend Europees asiel- en migratiebeleid. “We moeten gaan naar een echt Europees asielbeleid: een solidair systeem, waarbij er veilige en legale manieren bestaan om Europa

te bereiken, met versterkte buitengrenzen, een goedwerkende grens- en kustwacht en met een aangepast beleid om de complexe oorzaken van migratie individueel en aan de bron aan te pakken. Bovendien moeten de asielaanvragen sneller verwerkt worden en de terugkeer van uitgeprocedeerde personen vlotter worden uitgevoerd. Maar in tussentijd moeten personen op een menswaardige manier opgevangen worden. Daar zijn we als mens en op basis van de mensenrechtenverdragen en onze Europese waarden toe verplicht.”

Maar Vautmans is niet de enige met felle kritiek. Zo zou de situatie er de jongste maanden onhoudbaar zijn geworden door de komst van criminele bendes, die vechtpartijen veroorzaakten en andere vluchtelingen geld vroegen om het kamp binnen te mogen.

“De situatie is hier altijd gespannen geweest”, zegt Cyrille Hanappe, die het kamp ontwierp met zijn organisatie.

Maar maandagavond liep het helemaal uit de hand. Ongeveer 600 bewoners gingen op de vuist en het geweld escaleerde zelfs zo erg dat er brandbommen gebruikt werden, waardoor de verwoestende brand kon ontstaan.

“Er is dringend nood aan betere opvang voor vluchtelingen”, aldus François Guennoc van l’Auberge des Migrants. “Het is niet meer menselijk. Door de overbevolking liepen de spanningen hier hoog op. En er werd niets aan gedaan.”


Delen: