Hilde Vautmans, Europees Parlementslid voor Open VLD, over de tragische dood van de tweejarige Mawda die vorige week doodgeschoten werd door de politie terwijl ze door mensensmokkelaars vervoerd werd: 'Indien we onze les niet snel leren, is haar afschuwelijke dood enkel en alleen het begin van een dodelijk tijdperk dat nog meer onschuldige kinderlevens zal eisen.'


Lees meer
Delen:

Brussel - Vandaag keurde het Europees Parlement een resolutie goed over de bescherming van minderjarige vluchtelingen. In de Resolutie wordt de balans opgemaakt over de maatregelen die de Commissie een jaar geleden bekend maakte. In 2016 bracht Europol aan het licht dat zo'n 10.000 minderjarige vluchtelingen verdwenen waren. Sommigen zouden zijn doorgereisd naar hun familie in een ander land. Anderen zouden in de prostitutie of kinderarbeid beland zijn of zelfs gedood voor hun organen. De laatste cijfers tonen aan dat er nog heel wat werk aan de winkel is. In België kreeg Child Focus, in 2017, 124 nieuwe meldingen en de Dienst Voogdij spreekt over 618 gevallen.


Lees meer
Delen:

'Hoe het kan dat de aandacht voor transmigratie overgaat naar broedende vogels en vervolgens naar het kapbeleid van het Agentschap Wegen en Verkeer', vraagt Hilde Vautmans zich af. 'Kunnen we even bij de kern van de zaak blijven?'


Lees meer
Delen:

Jaarlijks komen tienduizenden asielzoekers naar Europa in de hoop op een beter bestaan. Een vijfde is minderjarig, een deel van hen wordt niet begeleid door een volwassen familielid. Dat maakt hen extra kwetsbaar. Ook in ons land raken vluchtelingenkinderen vermist.


Lees meer
Delen:

Zeshonderachttien minderjarige, onbegeleide asielzoekers verdwenen in 2017 in België in de mist. En in Nederland? De Belgische europarlementariër Hilde Vautmans zit achter Nederlandse cijfers aan, maar heeft ze nog niet kunnen bemachtigen.


Lees meer
Delen:

De nu 17-jarige Somalische Abbas werd door mensensmokkelaars gedumpt in Brussel. Gisteren getuigde hij bij de voorstelling van het boekje van Europarlementslid Hilde Vautmans over vermiste minderjarige vluchtelingen. Abbas kwam goed terecht. Over het lot van duizenden van zijn lotgenoten is niets bekend.

Delen:

Vorig jaar zijn in ons land 66 niet-begeleide minderjarige vluchte­lingen van de radar verdwenen. De aantallen zijn de afgelopen jaren ­alleen maar toegenomen. Volgens Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) is er een betere registratie nodig, onder andere door vingerafdrukken te nemen. “Want nu belanden die jongeren opnieuw in de handen van de mensensmokkelaars of raken ze verstrikt in de prostitutie of kinderarbeid.”

Delen:

Vorig jaar zijn in ons land 618 niet-begeleide minderjarigen in België van de radar verdwenen. Slechts 124 van hen zijn gemeld bij Child Focus. "Belgische kinderen staan binnen de 24 uur geseind. Bij jonge vluchtelingen duurt het vaak dagen of zelfs weken", zegt Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld).


Lees meer
Delen:

Met 618 zijn ze. De niet-begeleide minderjarigen die vorig jaar in België van de radar verdwenen. Elk jaar stijgt hun aantal, en bijna niemand die het weet of er echt wat aan doet.


Lees meer
Delen:

In 2016 maakte Europol bekend dat 10.000 vluchtelingenkinderen vermist raakten in Europa. Tijdens onze internationale conferentie in aanwezigheid van Koningin Paola, bleek helaas dat er nog steeds niet voldoende vooruitgang werd geboekt. Tijd voor actie dus! Zowel op lokaal, nationaal, als Europees niveau.


Lees meer
Delen:

Zehntausende minderjährige Flüchtlinge sind in den letzten Jahren unbegleitet nach Europa gelangt. Viele von ihnen gelten nach wir vor als vermisst. Nimmt die schleppende Suche nach ihnen nun endlich Fahrt auf?


Lees meer
Delen:

Ijskoude wind, ratten overal en kinderen op de vlucht. Exact een jaar geleden bracht ik een bezoek aan de vluchtelingenkampen in Duinkerken en Calais. Afgelopen week ging ik terug. Niet om het prachtige landschap en de ruwe zee te bewonderen, maar om de penibele situatie van de zo’n 1500 vluchtelingen op te meten die tussen het struikgewas proberen te overleven. Na het opdoeken van het ‘kamp’ in Calais en de afbranding van de houten shelters in Duinkerke zijn al deze vluchtelingen, waaronder veel niet-begeleide minderjarigen, overgelaten aan de wetten van de jungle.


Lees meer
Delen:

Het is ongeveer een jaar geleden dat Camp de la Linière in Duinkerke uitbrandde en de Jungle van Calais werd ontmanteld.


Lees meer
Delen:

Na een drukke Straatsburgsessie, was ik afgelopen donderdag onderweg naar huis. De prachtige witte landschappen waren overweldigend. Ik dacht, ‘toch wel fijn, de eindejaar periode’. Straks zou ik thuis aankomen. In mijn huis, waar mijn twee deugnieten, mijn lieve man en twee viervoeters me opwachtten. Met z’n allen gezellig in de zetel, warm.


Lees meer
Delen:

Europees parlementslid Hilde Vautmans pleit op Wereldvluchtelingedag voor een hervorming van de Dublin-regels


Lees meer
Delen:

1 op 6 van de van thuis weggelopen kinderen in Europa slaapt op straat. 1 op 8 van de weggelopen kinderen bedelt of steelt om te kunnen overleven. 1 op de 12 weglopers wordt geconfronteerd met ernstig geweld, waaronder seksuele uitbuiting. Van de migrantenkinderen die in een onthaalcentrum terechtkomen, raakt binnen de 48 uur zowat de helft vermist. Bijna 1 op de 100 van de vermiste kinderen gaven aan dat een vreemde hen benaderde om hen te ontvoeren.


Lees meer
Delen:

Na de verwoestende brand in het vluchtelingenkamp van Grande-Synthe is zowel in Frankrijk als daarbuiten felle kritiek te horen op de manier waarop het kamp beheerd werd. Onder meer Europarlementslid Hilde Vautmans is kritisch. Zij klaagde de wantoestanden al aan in een brief, maar kreeg een ontnuchterend antwoorden. “De autoriteiten ontkenden de schrijnende realiteit”, zegt Vautmans.


Lees meer
Delen:

Verrast, fier en blij ben ik met mijn MEPaward voor beste Europees parlementslid in buitenlands beleid. Mijn inzet voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers wordt erkend en dat geeft me moed om verder te gaan, maar ik wil deze prijs vooral opdragen aan de mensen op het terrein: Child Focus en Missing Children Europe, bedankt voor jullie harde werk!


Lees meer
Delen:

300 studenten orthopedagogie aan de UCLL kregen gisteren hoog bezoek van politieke kopstukken die in debat gingen over het Belgische vluchtelingenbeleid. “Met dit debat willen we studenten doen inzien welke politieke visies onze maatschappij vormgeven”, zegt docente Ilse Smits. Limburgse politieke zwaargewichten als Wouter Beke (CD&V), Rob Beenders (sp.a), Hilde Vautmans (Open Vld), Zuhal Demir (N- VA), Johan Danen (Groen) en Chris Janssens (Vlaams Belang) namen deel aan het debat voor 300 studenten orthopedagogie van hogeschool UCLL.


Lees meer
Delen:

By Nikolaj Nielsen DUNKIRK, FRANCE, Today, 11:15 Recent reports of rape at a refugee camp in north-eastern France is causing alarm among volunteers. A Belgian MEP wants the issue debated in the European Parliament. La Liniere opened last March as a humanitarian camp in Grande-Synthe, in the outskirts of Dunkirk, to provide refugees living in the rough some basic housing. But many of the wooden shelters now stand empty following efforts by the local authorities to shut it down.


Lees meer
Delen:

Morgen (negen maart) presenteert het Zweeds Europees parlementslid Cecilia Wikström (ALDE, SE) in de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement haar belangrijk verslag over de hervorming van Dublin, het centrale wetgevingsstuk op asielgebied. Naar aanleiding hiervan deze opinie-bijdrage samen met haar collega Hilde Vautmans. Het Europees asielbeleid op de schop. Welk Europees asielbeleid? De Europese Unie heeft haar asielsysteem veel te lang laten afhangen van ad-hoc oplossingen die niet eerlijk zijn en die niet goed genoeg werken. De EU moet nu de kans grijpen om een nieuw systeem te creëren dat gebaseerd is op de verantwoordelijkheidszin van alle lidstaten en niet van enkele lidstaten. De noodzaak om het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te hervormen, is dringender dan ooit.


Lees meer
Delen:

For too long, the EU has based its asylum system on ad hoc solutions that have been neither fair nor functioning. Now the EU must take the chance to create a new system, which is based on the responsibility of all member, states, not just a few.


Lees meer
Delen:

Bekijk het item hier van het VRT-journaal. 


Lees meer
Delen:

In ons land verdrievoudiging van aantal meldingen van vermiste kinderen Vandaag stelde Europees parlementslid Hilde Vautmans in naam van de ALDE fractie een mondelinge vraag aan de Europese Commissie omtrent de verdwijning van kinderen op de vlucht. Volgens cijfers van Europol verdwenen er vorig jaar 10.000 niet begeleide minderjarige vluchtelingen. Heel wat minderjarige vluchtelingen verdwijnen in Europa en dit zonder enig spoor na te laten. Vaak belanden ze in de prostitutie of worden ze slachtoffer van de orgaanhandel.


Lees meer
Delen:

Upon the request of the ALDE Group, the European parliament today held a debate on the measures needed to tackle the disappearance of migrant children in Europe. According to Europol, at least 10 000 migrant and refugee children have gone missing after arriving in Europe. The ALDE Group urges the Commission to come forward with a European policy framework to strengthen protection systems for refugee and migrant children, especially for unaccompanied minors.


Lees meer
Delen:

Hilde Vautmans on behalf of the ALDE group


Lees meer
Delen:

Vandaag bezocht Hilde Vautmans samen met een ploeg van de VRT, de EU Observer en VZW Humain het kamp van Duinkerken. Wat ze zag heeft haar diepgeraakt. ,,Dit is geen plaats voor kinderen. Kinderen die hier rondlopen onder ijskoude omstandigheden. Hutjes waar plaats is voor vier mensen maar waar ze wel met zeven in slapen. Dit is het nieuwe Calais.'' 


Lees meer
Delen:

Europees Parlementslid Hilde Vautmans bezocht samen met secretaris-generaal Delphine Moralis van Missing Children Europe en de EU-Observer vanmiddag het vluchtelingenkamp La Linière bij Duinkerken. Ze had er een ontmoeting met VZW Humain en met vluchtelingen, onder wie ook niet- begeleide minderjarigen.


Lees meer
Delen:

De situatie van de niet begeleide-minderjarige vluchtelingen in Europa is barslecht. Met als gevolg dat er heel wat van deze kwetsbare kinderen vermist geraken. Velen worden slachtoffer van mensenhandel komen terecht in dwangarbeid of seksuele uitbuiting. Een tragisch lot, Europa onwaardig. Europees parlementslid Hilde Vautmans verwoordde het onlangs erg raak. "Als er bij ons een kat of hond verloren loopt, gaat de hele buurt er achteraan en komt er een actie op Facebook.''


Lees meer
Delen:

Hilde Vautmans was drie weken geleden op bezoek in Malta om een conferentie bij te wonen van Lost in Migration. En nu gaat ze aanstaande woensdag samen met Delphine Moralis, de secretaris generaal van MIssing Children het vluchtelingenkamp van Duinkerken bezoeken.


Lees meer
Delen:

Being in Malta, Verdala Palace, Busket Road, Siggiewi. Working together in protecting children from disappearance.


Lees meer
Delen:

De ontruiming van de "Jungle" in Calais zal worden uitgesteld tot de Franse overheid een duidelijk plan van aanpak kan voorleggen over de toekomst van ruim 1.200 minderjarigen in het kamp. "We hebben dat engagement gekregen van de Franse prefect", aldus kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen die donderdag de bidonville met zijn Franse, Britse en Waalse collega bezocht. Franse mensenrechtenorganisaties en hulpverleners trokken donderdag ook naar de rechtbank om een kort geding af te dwingen.


Lees meer
Delen:

The demolition of the “Jungle” in Calais will be postponed until the French government comes up with a clear plan for the future of the 1.200 refugee minors in the camp. “We have received the commitment of the French prefect,” says the Children’s Rights Commissioner Bruno Vanobbergen who visited his French, British and Walloon colleagues in Bidonville. On Thursday french human rights organizations and aid workers went to make their case in court to postpone the demolition.


Lees meer
Delen:

MEP Hilde Vautmans (Open Vld) and MP Wouter De Vriendt (Groen) paid a nearly three-hour visit to the refugee camp in Calais, the so-called Jungle. This because of the imminent evacuation, which may already begin next weekend. Both of them want this forced eviction – and especially the possible consequences for the refugees and the many unaccompanied children – as an item on the political agenda as soon as possible.


Lees meer
Delen:

Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) en Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) hebben een bijna drie uur durend bezoek gebracht aan het vluchtelingenkamp in Calais, de zogenaamde Jungle. Ze deden dat naar aanleiding van de nakende ontruiming, die mogelijk al komend weekend aanvat. Beiden willen die ontruiming -en vooral de mogelijke gevolgen voor de vluchtelingen en de vele onbegeleide minderjarigen- in het kamp zo snel mogelijk op de politieke agenda zetten.


Lees meer
Delen:

 Op 19 september zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York een Vluchtelingentop organiseren om de grote migratie – en vluchtelingenstromen aan te pakken. Het doel van deze top is om tot een meer humane en gecoördineerde aanpak van de vluchtelingen – migrantenproblematiek te komen. Onlangs was er in het Europees parlement een TV-debat voor Your Europe over dat thema. Samen met ondermeer Lieven Corthouts van de kortfilm Kakuma praatte ik onlangs over deze thematiek met twee vluchtelingen-kinderen die in Limburg verblijven. Kijk hier naar de aflevering. 


Lees meer
Delen:

Ook zij waren er bij tijdens de vertoning van de film Kakuma in het Europees Parlement.


Lees meer
Delen:


Lees meer
Delen:


Lees meer
Delen:


Lees meer
Delen:

Nowadays there are around 10.000 missing refugee children. European Member of the parliament Hilde Vautmans is disgusted about the lack of attention for the faith of these children. ‘When “our” children go missing, we would move mountains to find them, but when it comes to unaccompanied minor refugees it remain remarkably quiet’.


Lees meer
Delen:

Iedereen weet dat er 10.000 vermiste vluchtelingenkinderen zijn. ‘Et alors?’ Dat is zowat het toontje waar ik mee word geconfronteerd als ik met mijn verhaal naar buiten kom. Deze onverschilligheid rond de vermiste kinderen is verschrikkelijk en misselijkmakend. Als “onze” kinderen vermist zijn, rinkelen alle bellen, maar bij deze niet-begeleide minderjarige vluchtelingen blijft het stil. We moeten ook hier op Europees vlak inzetten. Dit is geen Belgisch maar een Europees probleem. ‘Een deel van de vermiste kinderen verdwijnt in groezelige achterkamers als huisslaaf, belandt in de seksindustrie of komt in handen van pedofielen.’ Voor alle duidelijkheid, dit gaat om een onzichtbare tragedie in de marge van de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze week overlegde ik nog met Child Focus in Brussel.


Lees meer
Delen:


Lees meer
Delen:

Vanochtend bracht ik en mijn team een bezoek aan Europol in Den Haag omdat we meer wilden weten over ondermeer counter-terrorism en ook over the missing children van de migratiecrisis. Bij Europol werken nu al bijna 900 mensen en zij analyseren ondermeer data om de veiligheid te waarborgen van onze burgers. ,,Er staan grote uitdagingen te wachten, zeker na de aanslagen die we meemaakten'', aldus Steven Lambert van the Operation Department.


Lees meer
Delen:

This morning my team and I visited Europol in The Hague to inform us better on the topic of counterterrorism and also on the missing children of the refugee crisis. Europol employs almost 900 people and they analyze data to guarantee the safety of our civilians. “We are facing great challenges, definitely after the recent terrorist attacks,” says Steven Lambert of the Operations Department


Lees meer
Delen:

Hilde ook in de Belgische en Nederlandse pers (Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, De Stensor) met haar actie voor vermiste kinderen. "Ik ben hier kapot van", aldus de Vlaamse liberale Hilde Vautmans. "Als er bij ons een kat of hond verloren loopt, gaat de hele buurt er achteraan en komt er een actie op Facebook.''


Lees meer
Delen:


Lees meer
Delen:

Europol opende maandag in Den Haag een centrum tegen mensensmokkel. Het moet nationale politiediensten helpen om smokkelnetwerken bloot te leggen en ontmantelen. En dat is goed nieuws. Zeker nu Hilde Vautmans zich inzet voor de 10,000 vermiste kinderen. (Foto: Hilde Vautmans en Brian Donald van Europol)


Lees meer
Delen: