Sint-Truiden heeft, net zoals iedere stad, een groeiend armoedepercentage. Samen met het OCMW werden daarom al enkele maatregelen genomen om een gezamelijke visie te creëren rond armoedebestrijding. Eén van die pijlers waar steevast op wordt ingezet is het mogelijk maken van gelijke onderwijskansen via de dienst flankerend onderwijs.

Sint-Truiden heeft, net zoals iedere stad, een groeiend armoedepercentage. Samen met het OCMW werden daarom al enkele maatregelen genomen om een gezamelijke visie te creëren rond armoedebestrijding. Eén van die pijlers waar steevast op wordt ingezet is het mogelijk maken van gelijke onderwijskansen via de dienst flankerend onderwijs. 

In Sint-Truiden nemen de dienst flankerend onderwijs en het LOP (Lokaal Overleg Platform) de regie in handen om vanaf de voorschoolse periode te waken over het creëren van gelijke onderwijskansen. Er worden verschillende samenwerkingen aangegaan met allerlei stedelijke en externe partners om een algemeen gedragen visie te hanteren. Dit houdt in dat er ook elf overlegplatformen zijn, afhankelijk van de problematiek.

Maatschappelijke kwetsbaarheid

We zijn er ons van bewust dat er een grote maatschappelijke kwetsbaarheid is in Sint-Truiden, dat weten we  door een aantal instanties die gevestigd zijn in Sint-Truiden en door onze grote diversiteit van bevolkingsgroepen.

“Onze stokpaardjes zijn voornamelijk brede school en huiswerkbegeleiding” zegt schepen van flankerend onderwijs Hilde Vautmans. Via brede school proberen we voornamelijk aan vroegtijdige talentontwikkeling naschools te werken. We willen de kinderen volop zelf laten ontdekken waar hun interesse in ligt. Het mooie is dat dit ook in een beschermde omgeving, de school zelf, doorgaat in samenwerking met diverse Truiense verenigingen. We bereiken hiermee wekelijks 180 jongeren.

Daarnaast hebben we ook een samenwerkingsovereenkomst met 8 scholen die huiswerkbegeleiding voorzien voor jongeren die leerproblemen hebben. We betalen opgeleide leerkrachten een vrijwilligersvergoeding uit om de jongeren te begeleiden. Dit zijn wekelijks 100 jongeren die we structureel helpen opdat ze niet vervroegd afhaken wegens schoolmoeheid, getriggerd door een slecht zelfbeeld.

Vanuit het OCMW werden de septembertoelagen voorzien voor onbetaalde schoolrekeningen. “Dit heeft heel wat ademruimte gegeven aan onze Truiense scholen”, voegt Hilde Vautmans nog toe.

Daarnaast zet flankerend onderwijs ook volop in op taalstimulering, vormingen voor leerkrachten, organiseren van typlessen in samenwerking met secundaire scholen, weerbaarheidstrainingen, communicatie naar ouders omtrent inschrijvingen (kleuterparticipatie is immens belangrijk), acties met anderstalige nieuwkomers en de samenwerking tussen de arbeidsmarkt te vergroten.  

Nieuwe uitdagingen

Enerzijds moet er een structurele vergroting komen van de dingen die al goed gaan, zoals onze huiswerkbegeleiding en Brede School. Anderzijds willen we ook inzetten op het verkleinen van de ongekwalificeerde uitstroom. In de hoop zo nieuwe uitdagingen op te vangen.

Voor meer info Hilde Vautmans: 0478/66.28.32


Delen:
Boek: Appelen & Peren Het fruitkookboek “Appelen & Peren: Koken met Haspengouws goud” kan je eenvoudig aanvragen door je adres te sturen naar hilde@vautmans.eu!
Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina Haspengoud!

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief


Tags
Savethedate Sint-Truiden Landbouw Europa klimaat Brussel Lebeau België Eurobarometer Rohingya landbouw defensie ALDE Europees Parlement Communicatie Opinie europa opinie Missing Children sint-truiden Calais Duinkerken Europees Parlementslid europeesparlement gender sinttruiden schepen europees parlement pesticiden online shoppen Gezocht Stagiair(e) social media OpenVld missbelgië Recept Kerstkalkoen Wintergroenten Ruslandboycot Appelen en Peren Internationale Migrantendag Actualiteit GLB Limburg Fruitkookboek Koekelare Open Vld Fedasiel Sinterklaas Klimaatboom Paardenplan Glysofaat Fruit Lerarendag Interview TV Mol Debat Herdenking 11 november Rijhulpsystemen Hilde Vautmans Politieke rechten Militairen Radio Benelux Haspengoud actualiteit Eindspel Knack 20 vragen Sexual Harrasment Zero Tolerance ONE ontmoeting tegen armoede Bewaking Buitengrenzen Inreis-uitreissysteem Actauliteit Sexual Harassment Kookboek Appelen & Peren Koken met Haspengouws Goud #Haspengoud Notme Metoo Fruitdoedagen Tiense Suikerraffinaderij Mercosur suikerquota Suikerquota Kinderarmoede Groene energie Green sky Cybermisdaad Catalonië Spanje Referendum Onafhankelijkheid Voedselverspilling DepotMargo Bedrijfsbezoek Verkeersveiligheid Jeugd Kinderraad landbouwramp vorst droogte Sorteren Sensibiliseren acutaliteit Eurofleurs Koningin Mathilde WIFI4U Toerisme Sint-Truiden by lights Tentoonstelling Wifi4EU Vokastage terrorisme Fruittelers Rusland Boycot Big Jump Milieu Turkijke toetredingsonderhandelingen opschorting mensrechten terreurcommissie private beveiligingsfirma's Private bewakingsfirma's rapport grote meerderheid privébewakingsfirma's vorstschade Turkije vluchtelingencrisis wereldvluchtelingendag KNACK grondwetswijziging interview Dewitte & Donckier Gendergelijkheid Pensioenen Open Vld vrouwen vluchtelingen Congo Guy Verhofstadt Kinderarbeid Deze Week debat De Zevende Dag Defensie missing children Internationale dag van de vermiste kinderen VPOL Nachtvorst ramp KMI Hongarije migratie Cavaria Tsjetsjenië Homofobie voedselverspilling asielzoekers Progeria fruittelers rampenfonds Stemrecht Europese verkiezingen Vrije tribune Persvrijheid Monsanto papers Toetreding Kamperen Gouden kinderschoen fruit Lanbouw Vrouwen in de landbouw vrouwenrechten VILT Europees leger Vluchtelingenkamp Brand bloesems Scholen TVL Bloesems VRT journaal Verdrag van Rome Lenteschoonmaak Brede School Gouden Kinderschoen MEPawards Beste Europees parlementslid Migratie studenten Provincie Limburg UCCL UCLL Zwerfvuil Aktualiteit Archief Vredesvrouwen Internationale vrouwendag archief Vluchtelingen asielbeleid KInderraad MIssingChildren MissingChildren aktualiteit CETA Eurelco Vrouwenbesnijdenis Afval EURELCO ELFM MIssingchildren Adopties Lostinmigration Afet Trump Aktuaiteit media limburg Video economie video Foto's en video's OPinie Sint-Truiden Video's sint-trucden Burundi Parijs Little Cherry virus Drones GGO Methaan Greensky Enhanced Landfill Mining Abortus Privacy State of the Union HBvL