Straatsburg – Vandaag debatteerde het Europees Parlement over de aanbevelingen van de bijzondere commissie Terrorisme. Na verschillende aanslagen op Europese bodem werd in september 2017 een bijzondere commissie Terrorisme ingesteld in het Europees Parlement. De commissie had als doel de lacunes op praktisch en wetgevingsgebied met betrekking tot terrorismebestrijding in de EU aan te pakken. Morgen wordt het rapport gestemd.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE) is blij dat met dit rapport erkend wordt dat informatie gerelateerd aan terreur standaard zou moeten worden uitgewisseld, iets waar de liberalen al jaren voor pleiten. "Er is nood aan een systematische samenwerking inzake terreurbestrijding tussen de lidstaten, geen ad hoc samenwerking of ad hoc informatie-uitwisseling. Na elke terreuraanslag blijkt steeds dat de puzzelstukken er wel waren maar omdat we te weinig inlichtingen uitwisselen, de puzzelstukken niet in elkaar vallen, of veel te laat. Terroristen stoppen niet aan de grenzen. Elke burger is erbij gebaat dat inlichtingen standaard worden uitgewisseld tussen de verschillende lidstaten. Uit de Eurobarometer blijkt trouwens dat 92% van de burgers het eens is met de stelling dat nationale instanties informatie zouden moeten delen met de instanties van andere lidstaten om terrorisme beter te bestrijden."

Hilde Vautmans vervolgt: "Europol moet een hub worden voor die informatie-uitwisseling en samenwerking in de EU in het kader van terrorismebestrijding. Ik roep alle lidstaten op om de noodzakelijke politieke wil te tonen en contacten tussen Europol en relevante instanties in de lidstaten te faciliteren. Want de grootste struikelblok ligt tot op vandaag nog steeds bij de lidstaten, die weigerachtig staan om teveel informatie te delen. Wij liberalen gaan zelfs nog verder en vinden dat Europol ook de bevoegdheid zou moeten krijgen om op eigen initiatief een onderzoek te starten."

Andere zaken die onder andere in het rapport behandeld worden, zijn de bestrijding van radicalisering, versterking van de buitengrenzen, bestrijding van terrorismefinanciering, de bescherming van kritieke infrastructuur, illegale handel in vuurwapens en slachtoffers van terrorisme. Hilde Vautmans: "Volgens schattingen van Europol zijn er in de EU zo'n 30 000 geradicaliseerde jihadisten. Dat zijn er gemiddeld meer dan 1000 per lidstaat! We moeten daarom voldoende aandacht besteden aan de preventie en bestrijding van radicalisering. Wij vragen vandaag aan de Commissie om de bestaande fondsen en programma's onder te brengen in één financieel instrument gericht op de preventie en bestrijding van radicalisering. Op die manier is er een beter overzicht op de bestaande initiatieven en hun doeltreffendheid, wat vandaag ontbreekt. We willen ook een strengere controle op radicale imams, door hen vooraf te screenen en op een zwarte lijst te plaatsen. Toegang tot gevangenissen voor deze moet vermeden worden via de invoering van een vergunningsstelsel. Radicalisering in gevangenissen is vandaag immers een groot probleem."

Vautmans vervolgt: "Radicalisering moet ook online bestreden worden. En daar zijn we gelukkig stappen in de goede richting aan het zetten. Vorige week vond het vierde EU-internetforum plaats waar internetbedrijven en beleidsmakers samenkwamen om te kijken hoe ze terreurpropaganda online kunnen aanpakken. Net zoals wij in het rapport vragen, wil de Commissie werk maken van een 1uur-regel, een regel die sociale media bedrijven verplicht om binnen het uur terroristische inhoud van het internet te halen en sancties oplegt bij niet-naleving."     

"Met de vraag aan de Commissie om met een wetgevingsvoorstel te komen over de slachtoffers van terrorisme - met een expliciete verwijzing naar hun status en rechten - en een EU-coördinatiecentrum voor slachtoffers van terrorisme (CCST) op te zetten, geeft het Parlement ook een sterk signaal dat de slachtoffers van terrorisme niet aan hun lot mogen worden overgelaten maar gepaste ondersteuning verdienen. Ook hier doen we concrete voorstellen: we pleiten voor een standaardformulier voor slachtoffers om schadevergoeding te vorderen, met duidelijke plichten en termijnen voor verzekeraars en een automatische toekenning van schadevergoeding aan de slachtoffers kort na een aanslag zodat zij hun onmiddellijke kosten kunnen dekken." Europees Commissaris voor de Veiligheidsunie, Julian King, zei tijdens het debat vandaag dat het coördinatiecentrum voor slachtoffers van terrorisme begin volgend jaar actief zou moeten zijn.", besluit Hilde Vautmans.  

Voor meer info Hilde Vautmans 0478/66 28 32


Delen:
Boek: Appelen & Peren Het fruitkookboek “Appelen & Peren: Koken met Haspengouws goud” kan je eenvoudig aanvragen door je adres te sturen naar hilde@vautmans.eu!
Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina Haspengoud!

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief


Tags
Europa Antiwitwasrichtlijn Saudi-Arabië Brexit EU Speciale Vertegenwoordiger Turkije Toetredingsonderhandelingen Grensbeheer Asiel Migratie Visuminformatiesysteem oneerlijke handelspraktijken landbouw Oneerlijke handelspraktijken Landbouw terrorisme financiering Vrouwen leger vrouwen Uurwisseling Transport Emmanuel Macron ALDE LREM Liberalen Europese verkiezingen EU speciale vertegenwoordiger Klimaat Copyright Richtlijn Vredesfaciliteit Defensie EU Peace Facility Peren Mexico Zomeruur Winteruur FDI buitenlandse investeringen Dierentransport grensoverschrijdende betalingen Singapore Handel Partner grensoverschrijdende gezondheidszorg pesticiden duurzaam europa geïntegreerde gewasbescherming water reuse Vlaanderen Rampenfonds Brede weersverzekering Waterbeheer desinformatie fake news Varkensboeren Carry-back Reglement Fracties België Miss België Europees Parlement Tajani Gendergelijkheid Pesticiden glyfosaat Land- en tuinbouw Limburg voedselveiligheid autonoom vervoer Milcobel euro eurozone Asiel- en migratie hervorming Glyfosaat UTP Wifi4Europe Sint-Truiden Afrikaanse varkenspest Japan Vrijhandelsakkoord Europese defensie PESCO EDF militaire mobiliteit terreur werkloosheidsuitkering transparantie EFSA DiscoverEU Erasmus Schengen Grenscontroles Klimaatneutraliteit Genk Women's Day sociale zekerheid Handelsovereenkomst landfill mining Boerenstiel treinreizigers wapenexport telecom emissienormen vrachtwagens suiker Merkel energie toekomst ALDEcongress Macron Khashoggi singleuseplastic Europese Raad Facebook right2water budget eurobarometer Hongarije Open Vld Sint-Truiden hierstartdezee Girl2Leader Hope and Optimism Expo SAVETHEDATE FAVV Hanenzang Boeren UNRWA Palestina Israël Trump Europese top migratie rechtstaat Emissienormen IPA Tsjetsjenië Rusland LGBTI Mensenrechten Cultuur Dinky blindengeleidepaardje Eurobarometer plastic circulaire economie Orban Art7 VS Auteursrechten State of the Union Solidariteitskorps copyright auteursrechten Griekenland Tsipras drones autonome wapens genderdiscriminatie dieren Selmayr Gelinden Kinderen uurwisseling droogte Opinie carry-back cyberveiligheid Navo NAVO reizen ETIAS verkiezing Mobiliteit Technologie Savethedate Amerika Klapsalon klimaat Brussel Lebeau Rohingya defensie Communicatie opinie Missing Children sint-truiden Calais Duinkerken Europees Parlementslid europeesparlement sinttruiden schepen gender online shoppen europees parlement Gezocht Stagiair(e) social media OpenVld missbelgië Recept Kerstkalkoen Wintergroenten Ruslandboycot Appelen en Peren Internationale Migrantendag Actualiteit GLB Fruitkookboek Koekelare Open Vld Fedasiel Sinterklaas Klimaatboom Glysofaat Paardenplan Fruit Lerarendag Interview TV Mol Debat Herdenking 11 november Rijhulpsystemen Hilde Vautmans Politieke rechten Militairen Radio Benelux Haspengoud actualiteit Eindspel Knack 20 vragen Bewaking Buitengrenzen Inreis-uitreissysteem Sexual Harrasment Zero Tolerance ONE ontmoeting tegen armoede Actauliteit Sexual Harassment Kookboek Appelen & Peren Koken met Haspengouws Goud #Haspengoud Fruitdoedagen Notme Metoo Tiense Suikerraffinaderij Mercosur suikerquota Suikerquota Kinderarmoede Groene energie Green sky Cybermisdaad Catalonië Spanje Referendum Onafhankelijkheid Voedselverspilling DepotMargo Bedrijfsbezoek Verkeersveiligheid Jeugd Kinderraad landbouwramp vorst Sorteren Sensibiliseren acutaliteit Eurofleurs Koningin Mathilde WIFI4U Toerisme Sint-Truiden by lights Tentoonstelling Wifi4EU Vokastage Fruittelers Boycot Big Jump Milieu Turkijke toetredingsonderhandelingen opschorting mensrechten private beveiligingsfirma's terreurcommissie Private bewakingsfirma's rapport grote meerderheid privébewakingsfirma's vorstschade vluchtelingencrisis wereldvluchtelingendag KNACK grondwetswijziging interview Dewitte & Donckier Pensioenen Open Vld vrouwen vluchtelingen Congo Kinderarbeid Deze Week Guy Verhofstadt debat De Zevende Dag missing children Internationale dag van de vermiste kinderen VPOL Nachtvorst ramp KMI Cavaria Homofobie voedselverspilling asielzoekers Progeria fruittelers rampenfonds Stemrecht Vrije tribune Persvrijheid Monsanto papers Toetreding Kamperen Gouden kinderschoen fruit Lanbouw Vrouwen in de landbouw vrouwenrechten VILT Europees leger Vluchtelingenkamp Brand bloesems Scholen TVL Bloesems VRT journaal Verdrag van Rome Lenteschoonmaak MEPawards Beste Europees parlementslid Brede School Gouden Kinderschoen UCLL studenten Provincie Limburg UCCL Zwerfvuil Aktualiteit Archief Vredesvrouwen Internationale vrouwendag archief Vluchtelingen asielbeleid KInderraad MIssingChildren MissingChildren aktualiteit CETA Eurelco Afval ELFM EURELCO Vrouwenbesnijdenis MIssingchildren Adopties Lostinmigration Afet Aktuaiteit media limburg Video economie video Foto's en video's OPinie Sint-Truiden Video's sint-trucden Burundi Parijs Little Cherry virus Drones GGO Methaan Greensky Enhanced Landfill Mining Abortus Privacy HBvL