Hilde Vautmans en Patrick Dewael duwen op 14 oktober de liberale provincielijst in Midden-Limburg. Hij is fractieleider in het federale parlement, zij zetelt in het Europees parlement. Vanuit Brussel zetten zij al jaren hun schouders onder Limburg. “Belastingverlagingen, investeringen in het spoor of onderwijs, ondersteuning van onze fruittelers... Het zijn allemaal beslissingen die in Brussel worden genomen en die een grote impact hebben op onze provincie. De Limburgse belangen zitten altijd in ons achterhoofd.”

Wie Limburg zegt, denkt aan fruit. Maar de sector heeft het niet altijd gemakkelijk door tegenslagen zoals de hagelstormen, Russische perenboycot, nu de ongelooflijk droge zomer... Wat kan Brussel betekenen voor deze sector?

Hilde: “Wel, de landbouw en fruitteelt zijn enorm belangrijke sectoren in Limburg. Maar ze staan al jaren onder druk: het aantal bedrijven daalt jaar na jaar en het inkomen van onze boeren is bijzonder onzeker. Europa moet werken aan een plan om de gehele landbouwsector ook in de toekomst leefbaar te houden. Niet alleen omwille van de werkgelegenheid, maar ook omwille van de voedselzekerheid en duurzaamheid. Zonder zo’n plan en gerichte steun zullen vele boeren in moeilijkheden komen bij tegenslagen zoals extreme weersomstandigheden. Vele gewassen hebben afgezien van de recente hittegolf. Maar we hebben in Brussel niet stilgezeten: zo nam Europa al steunmaatregelen en ook de Vlaamse regering zal de droogte als ramp erkennen. Nu is het cruciaal dat de uitbetaling van schadevergoedingen snel gebeurt. Maar we ondersteunen boeren ook met preventiemaatregelen of promocampagnes voor hun gezonde producten. Ik kwam zelfs met een eigen kookboekje. We doen al het mogelijke om deze belangrijke sector voor Limburg te ondersteunen.”

Jullie hebben ook niet stilgezeten na de sluiting van Ford Genk?

Patrick: “Nee, dat was een ongelooflijk sociaal drama. Maar toen dat nieuws bekend geraakte, dacht ik meteen ook: het zal niet gemakkelijk worden, maar ook deze tegenslag gaan we sa- men te boven komen. De sluiting van de mijnen, Ford Genk... Wij Limburgers laten het kopje niet hangen, maar slaan terug. De veerkracht van de mensen is fenomenaal. De federale en Vlaamse regering hebben samen met de provincie meteen het SALK opgesteld: een plan om onze economie te moderniseren, met aandacht voor onderwijs, mobiliteit, innovatie, ondernemen... Zelf stelde ik in het parlement aan de regering voor om een belastingverlaging in te voeren voor bedrijven in de ‘ontwrichte zone’ Limburg die nieuw personeel aanwerven. We deden dit ook al na de sluiting van de mijnen. Ik geloof als liberaal meer in gerichte belastingverlagingen die bedrijven een duwtje in de rug geven, dan in overheden die subsidies uitdelen. Deze maatregel ‘ontwrichte zones’ is vandaag al goed voor maar liefst 3.600 nieuwe jobs in Limburg. Dat is een enorm succes, zeker als je weet dat bij Ford ongeveer 4.000 mensen werkten. We zijn deze mokerslag volledig te boven gekomen en onze economie is nu moderner en sterker dan zes jaar geleden.”

Je nam in het parlement ook een initiatief om onze Grondwet te versterken. Waarom is dat nodig en relevant voor Limburg?

Patrick: “We leven vandaag in een superdiverse samenleving. Ik vind dat een enorme meerwaarde. Verschillende culturen, talen, religies... Ze kleuren en kruiden ook onze provincie. Maar het is wel belangrijk dat we allemaal een aantal basisspelregels respecteren. Dat is de voorwaarde om te kunnen samenleven. Ik denk aan de gelijkheid van vrouw en man, de vrijheid van meningsuiting en godsdienst, de scheiding van geloof en staat... Vandaag komen die principes soms onder druk te staan of botst het serieus tussen culturen. Ik denk dan aan discussies over gescheiden zwemuren voor jongens en meisjes op school. In sommige Limburgse gemeenten zijn er buurten waar mensen zich niet langer veilig voelen. Daarom wil ik die principes in de Grondwet versterken. We moeten dit belangrijk signaal geven: ‘Op deze manier leven wij in wederzijds respect samen.’ Want wat zie je vandaag gebeuren: het racisme en de onverdraagzaamheid tegenover mensen met andere roots en vluchtelingen groeit. Het draagvlak voor solidariteit met mensen in nood verzwakt. Ik maak me daar enorm zorgen over. Dat mogen we niet laten gebeuren.”

Hilde: “Daarom is het ook zo belangrijk dat Europa de migratiestromen onder controle krijgt. Een land als België kan dat niet alleen. Wie dat beweert, maakt de mensen blaasjes wijs. Alles begint met het afdwingen van onze buitengrenzen. Een Europa zonder binnengrenzen kan alleen bestaan wanneer de buitengrenzen zeker zijn. Daarom heeft de Europese Commissie de afgelopen jaren het grensagentschap Frontex stevig uitgebouwd. Wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging, moeten we opvang bieden. Dat is onze menselijke plicht. Ze moeten ook op een veilige manier hier geraken. Gedaan met de mensonterende toestanden. Vandaag zijn er honderden minderjarige vluchtelingen vermist in Europa. Hun lot trek ik me ongelooflijk hard aan. Deze vluchtelingen die onder de internationale regels recht hebben op asiel, moeten we binnen Europa met een eerlijk spreidingsplan verdelen. Economische migranten die naar Europa willen komen voor een betere toekomst, moeten nog voor hun vertrek duidelijkheid en perspectief krijgen. De dodelijke oversteek en het illegaal verblijf moeten stoppen. We pleiten daarom voor een werkend Europees ‘blue card’-systeem naar Canadees en Amerikaans voorbeeld. Economische migratie is eigen aan de mensheid en van alle tijden, maar moet worden gecontroleerd. Zo’n systeem kan de lidstaten toelaten vraaggestuurd de geschikte arbeidskrachten aan te trekken om hun economieën en vergrijzende samenlevingen te versterken.”

Limburg is dus goed vertegenwoordigd in Brussel?

Patrick: “Uiteraard, dat is onze taak. We zijn verkozen door de Limburgers, dus hun belangen zitten steeds in ons hoofd.”

Hilde: “Hoe klein ons landje of Limburg ook is, ik laat onze stem horen in heel Europa. Dat mag je letterlijk nemen, mijn buitenlandse collega’s wijzen me soms op mijn Limburgs accent zelfs wanneer ik Engels spreek.” (lacht!)

Patrick: “We gaan dus blijven duwen voor Limburg. Altijd en overal!”


Delen:
Boek: Appelen & Peren Het fruitkookboek “Appelen & Peren: Koken met Haspengouws goud” kan je eenvoudig aanvragen door je adres te sturen naar hilde@vautmans.eu!
Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina Haspengoud!

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief


Tags
Europa Landbouw Crisis Defensie Defensiefonds sociale zekerheid Grens- en kustwacht klokkenluiders Arbeid Sociale fraude visserij pulsvissen VISA Veiligheid terreur europol Opinie Rwanda Genocide Schengen Grenscontroles Identiteitskaart Vredesfaciliteit copyright auteursrechten kunstmest wergwerpplastic single use plastic uurwisseling zomeruur winteruur zomertijd wintertijd Antiwitwasrichtlijn Saudi-Arabië Grensbeheer Asiel Migratie Visuminformatiesysteem Turkije Toetredingsonderhandelingen EU Speciale Vertegenwoordiger Brexit oneerlijke handelspraktijken landbouw Oneerlijke handelspraktijken Vrouwen terrorisme financiering leger vrouwen Uurwisseling Transport Emmanuel Macron ALDE LREM Liberalen Europese verkiezingen EU speciale vertegenwoordiger Klimaat Copyright Richtlijn Peren Mexico EU Peace Facility Zomeruur Winteruur Dierentransport grensoverschrijdende betalingen FDI buitenlandse investeringen Singapore Handel Partner europa geïntegreerde gewasbescherming grensoverschrijdende gezondheidszorg water reuse pesticiden duurzaam Vlaanderen Rampenfonds Brede weersverzekering Waterbeheer desinformatie fake news Varkensboeren Carry-back Reglement Fracties België Miss België Europees Parlement Tajani Gendergelijkheid Pesticiden glyfosaat Land- en tuinbouw Limburg autonoom vervoer euro eurozone Milcobel voedselveiligheid Glyfosaat Asiel- en migratie hervorming UTP Wifi4Europe Sint-Truiden Afrikaanse varkenspest Europese defensie PESCO EDF militaire mobiliteit Japan Vrijhandelsakkoord transparantie EFSA werkloosheidsuitkering DiscoverEU Erasmus Klimaatneutraliteit Genk Women's Day Handelsovereenkomst landfill mining Boerenstiel treinreizigers emissienormen vrachtwagens wapenexport telecom suiker Merkel energie toekomst ALDEcongress Macron Khashoggi Europese Raad singleuseplastic right2water Facebook budget eurobarometer Hongarije Open Vld Sint-Truiden hierstartdezee Girl2Leader Hope and Optimism Expo SAVETHEDATE Boeren FAVV Hanenzang UNRWA Palestina Israël Trump Emissienormen Tsjetsjenië Rusland LGBTI Mensenrechten IPA Europese top migratie rechtstaat Cultuur Dinky blindengeleidepaardje Eurobarometer plastic circulaire economie Auteursrechten Orban Art7 VS State of the Union drones autonome wapens Griekenland Tsipras Solidariteitskorps genderdiscriminatie dieren Selmayr Kinderen Gelinden droogte cyberveiligheid carry-back Navo NAVO reizen ETIAS verkiezing Mobiliteit Technologie Savethedate Amerika Klapsalon klimaat Brussel Lebeau Rohingya defensie Communicatie opinie Missing Children sint-truiden Calais Duinkerken Europees Parlementslid europeesparlement gender sinttruiden schepen online shoppen europees parlement Gezocht Stagiair(e) social media OpenVld missbelgië Recept Kerstkalkoen Wintergroenten Ruslandboycot Appelen en Peren Internationale Migrantendag Actualiteit GLB Fruitkookboek Koekelare Open Vld Fedasiel Sinterklaas Klimaatboom Paardenplan Fruit Glysofaat Lerarendag Debat Interview TV Mol Herdenking 11 november Rijhulpsystemen Hilde Vautmans Politieke rechten Militairen Radio Benelux Haspengoud actualiteit Eindspel Knack 20 vragen Bewaking Buitengrenzen Inreis-uitreissysteem ONE ontmoeting tegen armoede Sexual Harrasment Zero Tolerance Actauliteit Sexual Harassment Kookboek Appelen & Peren Koken met Haspengouws Goud #Haspengoud Tiense Suikerraffinaderij Mercosur suikerquota Fruitdoedagen Notme Metoo Suikerquota Kinderarmoede Groene energie Green sky Cybermisdaad Catalonië Spanje Referendum Onafhankelijkheid Voedselverspilling DepotMargo Bedrijfsbezoek Verkeersveiligheid Jeugd Kinderraad landbouwramp vorst Sorteren Sensibiliseren acutaliteit Eurofleurs Koningin Mathilde Toerisme Sint-Truiden by lights WIFI4U Wifi4EU Tentoonstelling Vokastage Fruittelers Boycot Big Jump Milieu Turkijke toetredingsonderhandelingen opschorting mensrechten terreurcommissie private beveiligingsfirma's Private bewakingsfirma's rapport grote meerderheid privébewakingsfirma's vorstschade vluchtelingencrisis wereldvluchtelingendag KNACK grondwetswijziging interview Dewitte & Donckier Pensioenen Open Vld vrouwen vluchtelingen Congo Kinderarbeid Deze Week Guy Verhofstadt debat De Zevende Dag missing children Internationale dag van de vermiste kinderen VPOL Nachtvorst ramp KMI voedselverspilling Cavaria Homofobie asielzoekers Progeria fruittelers rampenfonds Stemrecht Vrije tribune Persvrijheid Monsanto papers Toetreding Kamperen Gouden kinderschoen fruit Lanbouw Vrouwen in de landbouw vrouwenrechten VILT Europees leger Vluchtelingenkamp Brand bloesems Scholen Bloesems VRT journaal TVL Verdrag van Rome Lenteschoonmaak MEPawards Beste Europees parlementslid Brede School Gouden Kinderschoen studenten Provincie Limburg UCCL UCLL Zwerfvuil Aktualiteit Archief Vredesvrouwen Vluchtelingen asielbeleid Internationale vrouwendag archief KInderraad MIssingChildren MissingChildren aktualiteit CETA Eurelco ELFM Afval EURELCO Vrouwenbesnijdenis MIssingchildren Adopties Lostinmigration Afet Aktuaiteit media limburg Video economie video Foto's en video's OPinie Sint-Truiden Video's sint-trucden Burundi Parijs Little Cherry virus Drones GGO Methaan Greensky Enhanced Landfill Mining Abortus Privacy HBvL