De toekomst van onze Europese defensie: Commissie paper mist strategische dieptegang en duidelijkheid De Europese liberalen en Democraten in het Europees Parlement (ALDE) verwelkomen de reflectiepaper over de toekomst van een Europese defensie, die de Europese Commissie vandaag presenteerde. ALDE wijst erop dat, gezien de huidige geopolitieke situatie, een vlotte opbouw van een gezamenlijk defensie –en veiligheidsbeleid noodzakelijk is.

ALDE Groep leider, Guy Verhofstadt, reageert op het Commissie Paper en stelt:

"Eindelijk schuift de Commissie een analyse naar voor die aantoont dat de huidige manier waarop we veiligheid en defensie in Europa organiseren –gebaseerd op 27 parallelle legers, een gefragmenteerde markt, duplicatie en inefficiënties- niet aan te houden is. Helaas is de Commissie veel te vaag in het aantonen van de weg vooruit. Het is duidelijk dat het derde scenario de enige redelijke weg vooruit is. De paper mist details over het benodigde budget, de integratie van militaire krachten, gezamenlijke aanschaf van capaciteiten en commando structuren. Gezien het huidige veiligheidsklimaat hebben we geen tijd te verliezen. Reeds twee jaar geleden stelde de ALDE groep een weg naar een Europese defensie Unie voor. We baseerden dit op de integratie van de nationale militaire krachten rond het Eurocorps en de bestaande regionale initiatieven, met één budget en plannen voor de ontwikkeling van nationale capaciteiten. Het is één Europees defensie plan met een efficiënte beslissingsstructuur. Dit is de weg die we op moeten."

Naast deze reflectiepaper moeten de voorzitter van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger duidelijk maken tegen wanneer en hoe zij het debat willen aansturen.

Hilde Vautmans (Open Vld) , ALDE defensiewoordvoerder:

"Het is een positief signaal dat de Europese Commissie haar paper over de toekomst van de Europese Defensie vandaag voorstelt. Het toont nogmaals aan dat de Europese Defensie één van haar prioriteiten is. Volgens de recente Eurobarometers blijkt meer dan twee derde van de Europese burgers een Unie te willen die meer inzet op veiligheid en defensie. Ze kan niet achterwege blijven in een wereld waar onze veiligheid bedreigd wordt door terroristen, cyberaanvallen en hybride dreigingen.

We moeten nu handelen, zelfstandig en efficiënt. Daarom ben ik fan van het meest ambitieuze scenario van de Commissie: gemeenschappelijke actie en een echte defensie-unie. Duplicatie en fragmentatie van middelen moeten we in de toekomst kunnen verhinderen en dat kan alleen door ze samen te brengen en te integreren. We verliezen jaarlijks tot 100 miljard Euro door duplicatie, overcapaciteit, obstakels in aanbestedingsprocessen en politieke onwil tot samenwerking. Daarom is dit voorstel tot een Europees Defensie Fonds een stap voorwaarts. Dit fonds zal gezamenlijk defensie-onderzoek en ontwikkeling van defensiecapaciteiten. Door de middelen samen te brengen kan de efficiëntie en de defensie-output gemaximaliseerd worden. Wetende dat de EU 40% spendeert van het Amerikaanse defensiebudget is het een schande dat onze output maar 10 tot 15% van de Amerikaanse is.”    


Delen:

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf u hieronder in voor Hilde's nieuwsbrief